Obama heeft ‘het’: CHARISMA

Obama staat als een huis, klinkt als een klok maar is alles behalve statisch; hij beweegt mee in de flow, improviseert en verrast met een ontwapende persoonlijke manier van spreken. Iemand met die kwaliteit heeft het magische iets: CHARISMA. Een pracht voorbeeld is de herdenking in Charleston waar Obama na een bewogen speech alle harten raakt. Hij spreekt gedragen de woorden “Amazing Grace” . . . “Amazing Grace” . . . en de derde Ama-ZING Grace, zet Obama zingend in. Het gesproken woord klinkt als gezongen harte-klank. Obama nodigt ieder uit tot het zingen van deze indrukwekkende gospel.

CHARISMA, leiderschap met hoofd en hart

Obama is aandachtig als hij spreekt, hij kan zo naadloos afstemmen op de situatie. Zo ook  de speech over Obama Care. Tijdens zijn speech wordt een dame achter hem in het publiek onwel. Galant draait hij zich om, vangt haar op en zegt geruststellend: “I got you… you’re okay”. Met de dame in zijn armen, spreekt hij tot het publiek: “…this happens when I speak too long.” Obama herneemt vervolgens zijn verhaal vanuit een krachtige stilte die uitnodigt tot applaus. Met zijn “good catch by the way”, reflecteert hij charmant op zijn eigen handelen en schakelt naadloos van empatisch mens terug naar zijn rol als krachtig leider.

Charisma aangeboren of te trainen?

Obama is een begenadigd spreker, de warme bariton stem geeft zijn woorden vleugels. Hij improviseert als de jazzmusicus, draagt zijn lijf als de danser en haalt open doekjes als de meesterperformer met zijn indrukwekkende pauzes. Heeft Obama dit als gave of hij dit aangeleerd? De Grieken noemden Charisma een genade-gift, maar veel Olivia Cabane, schrijfster van het boek “The Charisma Myth” is charisma te trainen.

The Charisma Myth

Volgens Olivia Cabane kun je drie kwaliteiten ontwikkelen: Presence, Power & Warmth. Obama beschikt over alle drie. Is dat een aangeboren talent of getraind? Ik ga voor deels van nature, maar zeker ook door heel veel vlieguren te maken. Te leren, oefenen, doen, reflecteren, oefen en weer doen. Totdat je vrij kunt beschikken over deze kwaliteiten, présence, power & warmth.

PRESENCE Obama spreekt vanuit een veerkrachtig ‘zijn’. Hij kan vrij schakelen tussen zichzelf, het publiek en zijn speech en wat er gebeurt in het moment. Hij heeft een sterke fysieke geaardheid, rust en balans.
POWER Een natuurlijk gevolg van zijn geaarde presence is dat zijn stem vrij en krachtig klinkt. De adem als krachtig fundament onder de stem, het lichaam als klankkast. Hij spreekt als een zanger, in mooie lijnen, vol contrast en dynamiek. Hij gebruikt de kracht van de stiltes om een idee te benadrukken en bij het publiek te laten landen. Zijn betrokkenheid klinkt door in zijn woorden, dit geeft vertrouwen en verbinding.
WARMTH Last but not least: Obama spreekt en handelt vanuit warmth.  Het is de schoonheid van de woorden en de manier waarop ze klinken. Het zingen van Amazing Grace raakt als geen ander gesproken woord de harten en schept ten diepste verbinding.

7 stemcoach tips om je charisma te vergroten

 

  • Train je adem – en lichaamsbewustzijn. Werk aan houding, balans en ademvoering. Werken aan fysieke balans & adem geeft je meer presence en maakt je meer betrokken (aanwezig) in het moment.
  • Train je stem. Zorg dat jij ten volle klinkt. Spreek op je adem en geeft betekenis aan de woorden die je spreekt door te varieren in toon, tempo, dynamiek en… pauzes.
  • Laat horen en zien wie je bent & waar je voor staat; spreek vanuit hoofd en hart zodat jouw enthousiasme en betrokkenheid doorklinkt in jouw stem
  • Schep betekenis: vertaal informatie naar een persoonlijk verhaal met aansprekende voorbeelden, anecdote of metafoor.
  • Spreek vanuit inclusie van “ík naar wij” en schep gezamenlijke betekenis
  • Leer schakelen in je communicatie zodat je je boodschap in woordkeus, toon en vorm feilloos weet af te stemmen op je publiek.
  • Luister & wees aanwezig (being influential is being present)

Wil jij jouw charisma versterken ?

Ontwikkel jouw Charismatische Leiderschapsstijl.  Voor meer informatie: training Voice of Leadership.