Videovergaderen – hoe  creëer je verbinding?

Hoe creëer je maximale aandacht en betrokkenheid in online communicatie? Hoe kun je anderen meenemen, nu we niet bij elkaar om de vergadertafel zitten? Voor mij is de STEM, ook in een online setting, het meest invloedrijke instrument om met jouw boodschap de oren, hoofden én harten van anderen te raken. Dat leg ik uit met de cirkel van invloed. Over hoe jouw idee, middels jouw stem, weerklank vindt in videovergaderingen en meer. En waarom ‘gehoord’ worden niet genoeg is …

Videobellen – gehoord worden

Je stem is natuurlijk de transportband van je woorden en zorgt dat boodschap gehoord wordt. Dat vraagt ten eerste om verstaanbaarheid & hoorbaarheid. Spreek je te zacht of binnensmonds en moet de luisteraar moeite doen om je te horen of te verstaan, dan is de effectiviteit van je boodschap natuurlijk klein. Een goed volume, duidelijke articulatie en een aangenaam spreektempo zijn basisvoorwaarden voor effectieve communicatie. Maar gehoord worden is niet genoeg… zeker niet in een online omgeving.

Videobellen – nodig uit tot luisteren

Goed hoorbaar zijn is belangrijk. Maar om de aandacht voor je boodschap te krijgen en houden is meer nodig. Je wilt dat de ander luistert. Dat doe je door je woorden kleur, kracht en betekenis te geven. Door niet alleen te zeggen wat je denkt, maar te laten horen (voelen) wat je bedoelt.  Dat doe je door te spreken met expressie in toon, tempo en dynamiek. Dit noem ik in mijn training ook wel de ‘tone of voice’. Jouw stem versterkt de intentie van je boodschap. Dat is belangrijk voor de laatste cirkel. Er moet meer gebeuren dan dat anderen luisteren, je wil ze meenemen, overtuigen…

Overtuigd raken door jouw woorden

Als je woorden gehoord en begrepen worden ligt er de basis voor de ‘weerklank’ voor effectief communiceren. Of mensen overtuigd raken?  Dat heeft alles te maken met jouw totale boodschap, naast de tone of voice moet jouw idee natuurlijk ook inhoudelijk aanslaan. Ook dit is met een goede voorbereiding te leren.

 

Boost de videovergadering – stemtraining

Wil jij met jouw team meer halen uit de videovergadering? Kies voor een online stemtraining en krijg praktische tips voor videovergaderen met energie, verbinding en interactie.