Presenteren? Natuurlijk vraagt dat om een helder en krachtig verhaal. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je jouw verhaal deelt met je publiek. Een goede stem is hiervoor cruciaal. Lees hier hoe jouw stem bepaalt dat jouw boodschap gehoord en begrepen, maar bovenal onthouden wordt.

Jouw stem draagt jouw woorden

Je stem is natuurlijk ten eerste drager van je woorden. Je stem klinkt in het hart van alles wat je zegt.  Je stem is de meest directe verbinding tussen jou, je verhaal en je publiek. Je stem bepaalt of mensen naar je luisteren en hoe(lang) ze naar je luisteren. Misschien herinner je je nog wel die saaie meester op school die monotoon zijn verhaaltje afdraaide. Boring! Jouw stem is je meest krachtige instrument in presenteren, om de aandacht te krijgen en te houden en je publiek mee te nemen.

Boeiend presenteren met je stem

Naast drager van je woorden is je stem een krachtig expressiemiddel om je publiek mee te nemen in jouw verhaal. Door te variëren in toon, volume, intonatie, dynamiek, volume en … stiltes, komt jouw verhaal tot leven. Door goed gebruik te maken van stembuigingen, intonatie en pauzes, creëer je structuur voor de luisteraar.

Overtuigend presenteren met je stem

Je stem verklankt ook de intentie van jouw boodschap. In jouw stem klinkt je betrokkenheid, kundigheid en enthousiasme door. Jouw stem geeft de woorden ware betekenis. Een goede stem is goed hoorbaar, verstaanbaar en nodigt uit om te (blijven) luisteren. Een goede stem zorgt dat je publiek niet alleen luistert maar ook dat ze geïnspireerd en overtuigd raken van jouw idee.

Ontspannen presenteren door stemcoaching!

Je stem draagt de informatie en creëert verbinding met je publiek. Je stem zegt veel meer dan de verbale boodschap. Je stem communiceert geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, en jouw betrokkenheid. Jouw stem is het meest sprekende onderdeel in jouw presentatie. En een goede stem is te trainen! Het mooie is dat als je je stem bewust leert gebruiken je werkt aan een ontspannen spreekstijl.

Met stemcoaching leer je je stem bewust gebruiken en spreken op je ademhaling. Een goede ademtechniek (middenrifademhaling) is de basis van vrij en ontspannen klinken. Goed ademen gaat hand in hand met een open, ontspannen houding. Als je af-stemt op je adem en fysiek ankert, geeft dit meer stemkracht, maar ook rust; het vermindert stress. Jouw adem brengt je in de flow én het boost ook nog je zelfvertrouwen. Amy Cuddy illustreert dit in haar talk: ‘your bodylanguage shapes who you are’.

Je stem laat jouw verhaal spreken

Tenslotte …als je je stem vol expressie leert en durft gebruiken, word je creatiever in het vertellen. Je ontwikkelt meer ‘oor’ voor de klank van gesproken taal. Want is presenteren niet in essentie een auditieve ervaring voor je publiek. Gebruik jouw stem om je verhaal tot de verbeelding te laten spreken. Slijp je presentatie en verpak zo jouw inhoud in een verhaal jouw publiek boeit en overtuigt!

Wees je verhaal

Als je eenmaal het zenden van informatie durft los te laten en vol afstemt op je zelf en je publiek, klinkt er jouw verhaal. Word jij je verhaal.

Boeiend presenteren met stemcoaching