Als we denken aan presenteren dan denken we vaak aan de inhoud, aan de woorden die we spreken. Spreken doe je met woorden, zeker, maar die woorden betekenen zoveel meer als je bewust gebruikt maak van stiltes. En vaak zijn het juist de stiltes die tijdens het presenteren het eerst sneuvelen. Onder spanning gaan we vaak sneller spreken en draaien we ons verhaal vaak in sneltempo af. Jammer, want juist de stiltes zorgen dat je woorden echt bij het publiek beklijven. Want met stilte zeg je zo veel meer…

stilte geeft structuur

Ten eerste geven stiltes jouw verhaal betekenis en structuur, net zoals in een geschreven tekst. Stel je eens voor: je leest een tekst zonder komma’s, punt en andere leestekens. 

zoals shakespeare ooit zei het hoofd waarop de kroon rust heeft nooit rust of dat zo is weet ik niet maar ik kan u op het hart drukken dat mijn leven als politicus niet makkelijk is geweest  

Zoals deze tekst lastig leest; zo is het ook voor je publiek als je in alle haast over de punten en komma’s heen spreekt. Als je presenteert, heeft je publiek geen andere houvast, dan hoe jij klinkt. De stiltes kun je zien als de leestekens in je gesproken tekst. Benadruk dus belangrijke woorden, markeer je komma’s en laat aan het einde van de zin, je punt, hoorbaar vallen door een stilte. 

stilte creëert spanning

Naast structuur zorgt stilte ook voor spanning. In contrast met de gesproken woorden creëert de stilte aandacht. De stilte laat de woorden die je net hebt gesproken of even landen bij je publiek (reflectieve stilte) 

15 miljoen mensen …
15 miljoen mensen, op zoek naar een toekomst 

of de stilte bouwt de spanning juist op naar iets wat gaat komen (expressieve stilte). Een bekend voorbeeld is hoe een presentator de spanning opbouwt bij een prijsuitreiking met stiltes. 

En dames en heren…
de winnaar voor de beste acteur…
is…
niemand minder dan … 

Stiltes geven lading en spanning aan je woorden en zijn onmisbaar om de aandacht van je publiek te krijgen en te houden. 

Stiltes geven ontspanning

Maar naast structuur en spanning, brengt de stilte voor jou als spreker juist de nodige óntspanning. De stiltes zijn die momenten waarop jij even rustig kunt inademen. Je adem is immers de ‘brandstof’ voor je stem. Diep & ontspannen ademen geeft jouw stem een aangename ontspannen klank.Daarnaast geven deze adempauzes, jou ook rust in je hoofd om je volgende zin te formuleren. Het is deze rust, die ontspanning, die zorgt dat je publiek moeiteloos naar jou blijft luisteren. Het zijn ook deze stiltes die het publiek tijd geeft om jouw woorden even tot zich te nemen.

TIP: adem uit en in & oefen je presentatie hardop

Presenteren? Richt je niet alleen op de inhoud maar oefen ook vooral hoe je zegt. Mijn tip is: oefen je presentatie hardop en neem je zelf op. Zo raak je vertrouwd met je verhaal en oefen je ook hoe je stem kunt inzetten om jouw publiek te boeien van begin tot eind. Als je je verhaal goed kent en weet hoe het klinkt, dan kun je ontspannen spreken. Dus adem uit en in en spreek met variatie in dynamiek, toon, intonatie en stiltes… want met stiltes zeg je zo veel meer!